ECODESIGN

Bescherming van de biodiversiteit vormt al meer dan 60 jaar een essentieel onderdeel van onze bedrijfscultuur en -activiteiten. Wij houden al onze bedrijfsactiviteiten in eigen beheer, waardoor wij de impact op het milieu tijdens alle fasen van de levenscyclus van onze producten kunnen controleren en beperken.

FORMULES

Actieve bescherming van de natuur betekent dat we gebruikmaken van de rijkdommen van het plantenrijk zonder de plant, haar toekomst of haar leefomgeving te schaden.

- Wij selecteren plantaardige grondstoffen, zoals wassen, oliën, boters en harsen.
- Wij maken gebruik van kweekplanten of gebruiken alleen de delen van de plant die weer aangroeien.
- 100% van onze producten die afgespoeld moeten worden, hebben een gemakkelijk biologisch afbreekbare formule.

BAANBREKEND EN BETROKKEN

Sinds 1989 worden onze eindproducten en ingrediënten niet meer op dieren getest. Vanwege dit baanbrekende beleid binnen de cosmetica-industrie zijn we in 1992 door de 'Société Protectrice des Animaux' (Franse dierenbescherming) beloond met de 'Médaille d'Or'.

EXTRACTIE

De technologieën die wij toepassen voor de extractie van werkzame stoffen, zijn uniek en milieuvriendelijk. Bij de procedures die wij hanteren, blijft de actieve samenstelling van iedere plant intact en wordt de plant niet aangetast.

VERPAKKINGEN

Op eigen initiatief hebben wij al onze verpakkingen volledig ontworpen volgens de regels van ecodesign. Wij hanteren de VRH-regel: Verminderen, Recyclen, Hergebruiken.

Wij gebruiken geen oververpakkingen, vervangen bijsluiters door bedrukking van de achterzijde van de verpakkingen en werken er hard aan om het gebruik van niet-hernieuwbare hulpbronnen terug te dringen.

We hebben gekozen om voor al onze verzorgende productlijnen dezelfde potjes te gebruiken. Hierdoor wordt er 30% minder broeikasgas uitgestoten. Bovendien is het glas oneindig recyclebaar. Dus als u de potjes recyclet, helpen we samen de levensduur van onze natuurlijke hulpbronnen te verlengen. 

Door de flacons van de producten van Plaisirs Nature 5 gram lichter te maken, hebben we in 2014 33 ton minder plastic gebruikt.


PRODUCTIE

Door de samenwerking met de 'Ligue Protectrice des Oiseaux' (Franse vogelbescherming) zijn al onze productielocaties aangemerkt als 'natuurgebied voor bescherming van de biodiversiteit'.

Onze fabrieken zijn beloond met de drievoudige ISO-certificering: het kwaliteitskeurmerk ISO 9001, het milieukeurmerk ISO 14001 en het veiligheidskeurmerk SAS 18001.

- Al onze productielocaties hebben hun CO2-uitstoot per product sinds 2010 met 10% verminderd. Ook wordt er opnieuw gekeken naar onze vervoerswijzen.

- Onze productielocaties werken aan en investeren in waterbescherming, want water is een kostbare hulpbron. Tussen 2008 en 2013 hebben we ons waterverbruik met 17% verminderd (verbruik in m3 per ton bulkproduct).

ZIE OOK