FOUNDATION YVES ROCHER - INSTITUT DE FRANCE

Als pionier op het gebied van universele, humanistische ecologie zet de Foundation Yves Rocher zich in voor bescherming van de biodiversiteit om zo te streven naar een positieve voetafdruk.

TERRE DE FEMMES

Wereldwijd zetten vrouwen zich iedere dag in om de wereld een beetje beter te maken. Met de Prix Terre de Femmes worden hun inspanningen in de spotlights gezet. De Foundation Yves Rocher heeft al 325 prijzen in 50 verschillende landen uitgereikt aan vrouwen die bijdragen aan de verwezenlijking van de door de Verenigde Naties opgestelde Millenniumdoelen. Zo strijden ze voor gelijkheid van de seksen en meer autonomie voor vrouwen. Samen met deze vrouwen zet de Foundation Yves Rocher zich in voor ecologische solidariteit, een essentiële factor voor het behoud van de biodiversiteit.

Lees alles over de milieuprijs Terre de Femmes

PLANT FOR THE PLANET

Bomen, en de mensen die ze planten, voeden de aarde. Daarom maakt de Foundation Yves Rocher zich sterk voor de aanplant van bomen. Tussen nu en 2020 heeft de Foundation Yves Rocher zich voorgenomen om 100 miljoen bomen te planten. Dat doen we met planters wereldwijd, samen met hen gaan we de uitdaging voor het behoud van onze biodiversiteit aan.

Lees alles over de campagne 'Plant for the Planet'

FOTO'S, VOLKEREN EN NATUUR

De Foundation Yves Rocher is beschermheer van de fotografie, omdat deze kunstvorm belangrijke momenten vastlegt, de tijd stilzet en verwondering of vragen bij ons oproept. We zien het als onze roeping en missie om geëngageerde fotografen en acties te ondersteunen die de toestand van onze planeet belichten. Hun blik stelt ons in staat om de wereld te ontdekken, lief te hebben en te beschermen.

Lees alles over het project Foto's, Volkeren en Natuur

PLANTEN EN BIODIVERSITEIT

De Foundation Yves Rocher zet zich in voor het behoud van planten en biodiversiteit. We bieden financiële ondersteuning aan wetenschappers, onderzoekers en botanisten die zich actief inzetten voor bescherming van de biodiversiteit. Planten zijn van levensbelang voor de mensheid en haar toekomst.

Lees alles over het project Planten en Biodiversiteit

ZIE OOK