Uw dagelijkse taken

RICHTING KLANTEN:

 • Luisteren, adviseren en maximaal voldoen aan hun verwachtingen door professionele dienstverlening op maat.
 • Bieden van kwalitatief hoge service op een aangename en uitnodigende wijze.
 • Binden van klanten.
 • Uitdragen van de waarden en de sterke punten van het Merk.

RICHTING UW TEAM:

 • Werven, opleiden, motiveren en begeleiden van uw medewerkers.
 • Zorgen voor een gezonde werkomgeving.
 • Zorgen voor een goede afstemming op de commerciële uitgangspunten en het imago van het Merk.
 • Afstemmen personeelsplanning op de werkzaamheden.
 • Vaststellen van de commerciële doelstellingen van uw winkel.

RICHTING UW BEDRIJF:

 • Verzekeren van het voortbestaan van uw exploitatie door een gezond en beheerst management.
 • Dragen en vaststellen van de kosten die samenhangen met uw exploitatie (totale loonsom, bedrijfskosten, leveranciers, vergoedingen, enz.).
 • Uw voorraden beheren en controleren al naar gelang de commerciële activiteiten.
 • Betrekkingen hebben met een bank en een boekhouder naar eigen keuze.