De Getrouwheid in de Winkel

U wilt uw bloesempuntensaldo checken? Gelieve u te identificeren door de gevraagde informatie hieronder te noteren om verder te gaan

Bijv. 123 456 789 123 (noteer de cijfers zonder spatie)
Postcode :
Bijv. 1234AB