100% gerecycleerd plastic

Het plastic van deze verpakking is 100% gerecycleerd en afkomstig van huishoudelijk afval.

Maar zonder sorteren geen recyclage. Door samen te sorteren houden we de natuurlijke voorraden in stand en dragen we bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot in het milieu.