Duurzame & verantwoorde productieketen
Wij gebruiken grondstoffen met respect voor mens en natuur zonder de aarde te beschadigen.
Wij maken onze producten met planten afkomstig uit 350 productieketens wereldwijd.
Om onze ecologische voetafdruk te verbeteren verbinden we er ons toe om ons continu te verbeteren en onze ingrediënten te halen uit verantwoorde productieketens. Hiervoor steunen we op onze partners die op het terrein erg waardevol zijn voor ons (bevoorraden, beschermen en delen). Wij evalueren onze grondstoffen zodat ze beantwoorden aan de volgende belangrijke criteria :
volledige traceerbaarheid van de natuurlijke ingrediënten in het land van herkomst tot de kwekers van de planten. We geven de voorkeur aan een zo lokaal mogelijke sourcing. De gebruikte plantensoort wordt geïdentificeerd.
Strijd tegen ontbossing via certificaten voor duurzaam beheerde bossen maar ook door verantwoorde oogsten (garantie op duurzaamheid van de natuurlijke grondstoffen, toegang tot landrechten en gegarandeerd respect voor de mensenrechten).
Delen van onze waarden (voorbeeld: kennis van de waardeketen en respect voor de mens) is een absolute voorwaarde.
Ten slotte zetten we ons ook in voor good practices in de landbouw en laten we de oogsten verlopen volgens de principes van de agro-ecologie.