Hout afkomstig van duurzaam beheerde bossen
Bosbescherming
100% van het papier of het hout dat we gebruiken is afkomstig van duurzaam beheerde bossen met FSC-certificaat. Dit certificaat steunt op het respect voor internationale verdragen en voor de rechten van autochtone bevolkingen, bosbouwers en lokale gemeenschappen. Een van onze grootste bekommernissen is het respect voor de diversiteit van de ecosystemen en het milieu. Zo besteden wij veel aandacht aan het herstel en het behoud van natuurlijke bossen.