PRIVACY POLICY FIRMA YVES ROCHER


Print deze pagina

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens?

De verantwoordelijke is YVES ROCHER NEDERLAND BV, Nieuwegracht 4/4, 3763LB Soest, overeenkomstig de wet van 6 juli 2000 ten opzichte van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van de verwerking van persoonlijke gegevens.

Wat zijn de gegevens die worden verwerkt?

Wij behandelen alle gegevens die u aan ons via een inschrijvingsformulier op internet, in de winkel of tijdens een telefonisch contact of door elk ander communicatiekanaal verstrekt. Deze gegevens omvatten uw e-mail adres, uw naam, voornaam en volledig adres, uw telefoonnummer, uw geboortedatum, uw winkelgewoonten, uw opmerkingen over onze producten en diensten, enz. We verwerken ook de gegevens die het ons niet toelaten u rechtstreeks te identificeren en die betrekking hebben op de manier waarop u onze website gebruikt (zie hieronder, sectie cookies).

Wat doet u met mijn gegevens?

Al uw gegevens worden opgeslagen en verwerkt met volgende doeleinden: verzenden van advertenties en promoties van onze producten en diensten en algemene informatie over de producten en diensten van het bedrijf, de verzending van persoonlijke advertenties, op basis van een analyse van uw persoonlijk profiel, versturen van promoties of bonussen overeenkomstig onze verplichtingen krachtens het getrouwheidsprogramma waarvoor u ingeschreven bent, de verwerking en de uitvoering van de opdrachten die u met ons afsluit, via de website, in de winkel, via telefoon of door gelijk welk ander middel, de verwerking en het oplossen van uw problemen, klachten en vorderingen, de opvolging, de ontwikkeling en de verbetering van onze website en de analyse van het gebruik dat u maakt, de aanmaak, het beheer en het bijhouden van uw klantenrekening.

Is dit verplicht?

Het meedelen van uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres is vereist voor de opvolging en de uitvoering van de bestellingen, klachten en de getrouwheidsprogramma's. De mededeling van andere gegevens is niet verplicht en gebeurt slechts mits uw toestemming. U heeft altijd het recht bezwaar te maken tegen elk gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. Om dit recht uit te oefenen, gelieve een e-mail te sturen naar contact@yves-rocher.nl.

Worden mijn gegevens aan derden overgemaakt?

Yves Rocher verbindt zich uw gegevens niet over te maken aan derden, tenzij met uw toestemming, met dien verstande dat deze derden deze gegevens zullen gebruiken voor het verzenden van persoonlijke advertenties en dat u nog steeds het recht bezit om bezwaar in te tekenen, kosteloos en op eerste verzoek.

Wat zijn mijn rechten?

U kunt zich op elk moment verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden, door een e-mail te sturen naar het volgende adres contact@yves-rocher.nl. U heeft ook het recht om toegang te vragen tot uw gegevens, onjuiste gegevens aan te passen of in voorkomend geval en voor wettige redenen bezwaar in te tekenen betreffende de verwerking van deze gegevens.

Cookies op de website

Wanneer u onze website bezoekt, bestaat de mogelijkheid dat wij kleine bestanden plaatsen, cookies genoemd, welke opgeslagen zijn op uw harde schijf. Het gaat om een standaard internettechnologie die het ons toelaat bepaalde informatie te verkrijgen over de gebruikers en deze op te slaan zoals de keuze van de taal, de bezochte pagina's, de duur van het bezoek, enz. Het is niet verplicht om het gebruik van cookies te aanvaarden. U kunt op elk moment de instellingen van uw browser aanpassen voor het voorkomen, het blokkeren of het filteren van de installatie van deze cookies. U kunt de installatie van cookies weigeren via onze website, maar in dit geval zal Yves Rocher geen rekening meer kunnen houden met uw navigatievoorkeuren zoals uw taalkeuze, de geschiedenis van uw bestellingen of uw bezoeken, en zelfs de identiteit van uw klantenaccount.

WAARDEBONNEN VAN SOVENDUS GMBH

Voor de selectie van een op dit moment voor u interessant waardebonaanbod worden door ons een gepseudoniemiseer en versleuteld de hash-waarde van uw e-mail adres en uw IP-adres aan Sovendus (Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe, Duitsland) (artikel 6, lid 1, onder f) AVG) doorgestuurd. De gepseudoniemseerde hash-waarde van het e-mailadres wordt gebruikt om rekening te houden met een eventueel aanwezig verzet tegen reclame van Sovendus (opt-out) (art. 21 paragraaf 3, art. 6 Abs.1 AVG c). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt ten behoeve van de beveiliging van gegevens en in de regel na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6, paragraaf 1 f AVG). We sturen bovendien voor boekhoudkundige doeleinden gepseudoniemiseerd; ordernummer, orderbedrag en valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door aan Sovendus (art. 6, paragraaf 1 f AVG). Als u geïnteresseerd bent in een waardebonaanbieding van Sovendus, en op uw e-mailadres is geen opt-out in het Sovendus syteem geregistreerd, geven wij bij een klik op de enkel in dit geval getoonde Sovendus-Banner, versleuteld uw aanhef, naam en e-mailadres aan Sovendus door ter voorbereiding van de waardebon (artikel 6, lid 1, onder b), f AVG). Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus is te vinden in de online richtlijnen voor gegevensbescherming op https://www.sovendus.de/nl/verklaring_inzake_gegevensbescherming/

Wijziging van de Privacy Policy

Wij behouden ons het recht om deze privacy policy te wijzigen overeenkomstig de van kracht zijnde reglementen. In dit geval zullen wij u adviseren door u de aangebrachte wijzigingen aan dit privacy policy mee te delen. In geval van bestelling of enig ander gebruik van de website of onze diensten na de kennisgeving van deze wijzigingen, wordt u geacht te hebben ingestemd met de nieuwe versie van deze Privacy Policy.

Neem contact op met Yves Rocher

Heeft u vragen over deze Privacy Policy of de behandeling dat wij maken van uw persoonlijke gegevens, alsmede voor elke klacht of vordering met betrekking tot het gebruik van uw gegevens, kan u contact opnemen met de Klantendienst: contact@yves-rocher.nl.