ajax error

This action generated an error, probably on our side, you can reload this page and retry

Error reason : unknown

Yves Rocher
0

Samen naar
duurzamere
schoonheid

act beautiful

bleuets des champs

Van de plant tot de huid blijven wij ons inzetten voor duurzamere schoonheid.

Hoe? Dankzij ons act beautiful-programma*: concrete acties en ambities voor 2030 om
een meer natuurlijke en meer verantwoorde schoonheid toegankelijk te maken voor iedereen.

Ontdek de 10 verbintenissen van ons act beautiful-programma*

*handelen in schoonheid

actie 1 DOELTREFFENDE FRANSE COSMETICA OP BASIS VAN PLANTEN

 • 100% actieve ingrediënten afkomstig van planten geïntegreerd in producten met een bewezen werkzaamheid.
 • Meer dan 95% van onze producten wordt in Frankrijk gemaakt

We putten inspiratie uit de natuur en uit de kracht van planten sinds 1959.

Dankzij onze botanische expertise is 100% van onze actieve ingrediënten afkomstig van planten en geïntegreerd in producten met een bewezen werkzaamheid (er worden elk jaar meer dan 200 tests uitgevoerd om de werkzaamheid van onze producten te garanderen).

Onze Botanische Tuin, bron van onze plantaardige innovatie, is een echt openluchtlaboratorium waar meer dan 5000 planten zijn gekweekt, geobserveerd en wetenschappelijk bestudeerd sinds de oprichting ervan in 1975 in La Gacilly.

Wij zijn een Frans merk dat zich altijd heeft ingezet om het grootste deel van onze productie in Frankrijk te behouden. Meer dan 95%* van onze cosmeticaproducten wordt op Frans grondgebied gemaakt,, waarvan 93% in onze eigen fabrieken in Bretagne.

* De overige producten zijn bepaalde make-upproducten die specifieke technologieën vereisen (potloden en poeders), waarvoor we een beroep doen op Europese onderaannemers. Minder dan 1% van onze producten wordt buiten Europa gemaakt. Het gaat om make-upaccessoires die in China en Korea worden gemaakt (penselen, potloodslijpers).

Toon meer

actie 2 MEER NATUURLIJKE FORMULIES MET ZO WEINIG MOGELIJK CONTROVERSIËLE INGREDIËNTEN

 • Meer dan 93% ingrediënten van natuurlijke oorsprong in al onze verzorgingsproducten met een doelstelling van meer dan 96% tegen 2030.
 • Meer dan 450 ingrediënten zijn verbannen uit onze formules, wat verder gaat dan de Europese regelgeving.

Wij plaatsen natuurlijkheid centraal in onze formules om kwaliteitsproducten aan te bieden die het gebruik van natuurlijke ingrediënten, bevorderen en tegelijkertijd veiligheid, werkzaamheid en tolerantie garanderen.

Gemiddeld bevatten onze gezichtsverzorgingsproducten meer dan 93% ingrediënten van natuurlijke oorsprongen dankzij de voortdurende verbetering van onze formules zullen wij meer dan 96% bereiken tegen 2030 zonder aan werkzaamheid en zintuiglijke eigenschappen in te boeten.

Wij selecteren onze ingrediënten met de grootste zorg: wij beoordelen hun impact op de gezondheid, het milieu en de maatschappijom alleen de veiligste ingrediënten te behouden, maar ook het gebruik van bepaalde ingrediënten uit te sluiten: vandaag worden meer dan 450 ingrediënten uit onze formules verbannen, wat verder gaat dan de Europese regelgeving*.

Geen van onze cosmeticaproducten wordt getest op dieren en dat is al zo sinds 1989, d.w.z. 15 jaar voor het Europese verbod. Wij hebben ook de verkoop van onze producten in China stopgezet, waar de autoriteiten immers volledig eenzijdig kunnen beslissen om cosmeticaproducten zelf te testen voordat ze op hun grondgebied worden verkocht.

*onder verwijzing naar de Europese Cosmeticaverordening 1223/2009 waarin de eisen voor de ontwikkeling en het op de markt brengen van cosmeticaproducten zijn vastgelegd en de ingrediënten zijn gedefinieerd die niet in cosmetica mogen worden gebruikt.

Toon meer

actie 3 NIEUWE SCHOONHEIDSROUTINES OM HET GEBRUIK VAN PLASTIC TE VERMINDEREN

 • 0 plastic afval met ons gamma cosmeticabars.
 • Een aanbod van volledig recycleerbare navullingen met 4x minder plastic*.

We maken een prioriteit van de vermindering van plastic.

Tegen 2030 willen we ons gebruik van plastic** met 30% verminderen, 100% gerecycleerd plastic gebruiken en 100% recycleerbare verpakkingenontwikkelen.

Om die uitdaging aan te gaan, helpen we onze consumenten om nieuwe schoonheidsroutines aan te nemen.

Laten we samen de trend keren door te kiezen voor:

 • onze cosmeticabars 0 plastic afval
 • onze volledig recycleerbare navullingen die 4x minder plastic bevatten*

En dit zonder afbreuk te doen aan de zintuiglijke eigenschappen en het gebruiksgemak!

* In g plastic per ml vervaardigd product vs. 2019
**vs. onze standaardflacons Bain de Nature 400 ml

Toon meer

actie 4 BIOLOGISCH GECERTIFICEERDE EN AGRO-ECOLOGISCH GETEELDE PLANTEN

 • Onze emblematische planten in La Gacilly zijn biologisch gecertificeerd sinds 1999.
 • Onze 60 hectare aan velden wordt verbouwd volgens agro-ecologie, een landbouwmodel dat helpt om de bodems en de biodiversiteit te herstellen.

In La Gacilly zijn onze emblematische planten* biologisch gecertificeerd sinds 1999 en onze 60 hectare aan velden wordt verbouwd volgens agro-ecologie, een landbouwmodel dat helpt om de bodems en de biodiversiteit te herstellen.

Dit model van duurzame landbouw combineert bescherming van natuurlijke hulpbronnen, verrijking van de biodiversiteit en menselijke interactie op het grondgebied. Deze allesomvattende aanpak stelt ons in staat voortdurend te innoveren en nieuwe teeltmethoden te verkennen in samenwerking met onze partnerlandbouwers. Hagen op coulisselandschappen, wisselteelt en vegetatiebedekking maken integraal deel uit van agro-ecologie, omdat ze de biodiversiteit bevorderen door de goede gezondheid van bodem, fauna en flora te handhaven.

Onze ambitie tegen 2030 is om dit deugdzame model uit te breiden naar nog meer planten op 110 hectare grond in het ecosysteem van La Gacilly.

*Arnica, Korenbloem, Calendula, Echte kamille, Roomse kamille, Kapucijnbloem, Edulis, IJskruid en Munt. Deze planten maken deel uit van de formule van meer dan de helft van de producten van het merk.

Toon meer

actie 5 DUURZAMERE INKOOP VAN BOTANISCHE INGREDIËNTEN

 • Het eerste Franse merk dat de UEBT*-certificering behaalt voor onze planten van La Gacilly, een label dat een inkoop met meer respect voor de mensen en de biodiversiteit garandeert.
 • Meer dan 150 toeleveringskanalen voor planten gecertificeerd door een externe instantie (Agriculture Biologique, UEBT, Fair For Life**...)

Wij ijveren voor een steeds duurzamere inkoop van onze botanische ingrediënten.

Het eerste Franse merk dat de UEBT*-certificering behaalt voor onze planten van La Gacilly. Dit label is een bewijs van ons engagement voor een inkoop met meer respect voor de mensen en de biodiversiteit.

Van onze 450 toeleveringskanalen voor planten over de hele wereld zijn er al meer dan 150 gecertificeerd door een onafhankelijke externe instantie (AB***, UEBT, Fair For Life**). Wij zorgen ervoor dat onze toeleveringskanalen voldoen aan bijzonder strenge milieu-, economische en sociale criteria , en onze ambitie is om het aantal gecertificeerde toeleveringsketens te verhogen tot 250 tegen 2030.

*UEBT (Union for Ethical BioTrade): een label dat ethische inkoop van botanische ingrediënten garandeert.
**Fair For Life: label voor eerlijke handel
*** AB: certificering in biologische landbouw.

Toon meer

actie 6 DE ACTIVITEIT VAN ONZE LANDBOUWPARTNERS ONDERSTEUNEN

 • Meer dan 7200 partners begeleid bij hun landbouwpraktijken en hun economische ontwikkeling, in Frankrijk en over de hele wereld.

Wij begeleiden meer dan 7200 partners* bij hun landbouwpraktijken en hun economische ontwikkeling om hun activiteiten in Frankrijk en over de hele wereld zo goed mogelijk hun veerkracht te ontwikkelen.

Er worden educatieve initiatieven opgezet, zoals het delen van kennis en begeleiding naar duurzame landbouwmethoden, evenals initiatieven voor economische diversificatie om de producenten het hele jaar door bronnen van inkomsten te garanderen. Wij zullen onze partners actief blijven ondersteunen tot 2030.

*in 2022

Toon meer

actie 7 EEN COSMETICA-INDUSTRIE DIE MINDER ENERGIE EN WATER GEBRUIKT

 • -32% koolstofemissies in onze fabrieken in La Gacilly tegen eind 2022, -75% tegen 2025*.
 • -23% waterverbruik in onze fabrieken in La Gacilly tegen eind 2022, -30% tegen 2030**.

In La Gacilly, de historische thuisbasis van het merk, waar onze industriële en logistieke vestigingen zich bevinden, streven we naar energiezuinigheid vanaf 2025door onze koolstofemissies met 75% te verminderen. Eind 2022 hebben we deze emissies al met 32% verminderd.

Dit gaat gepaard met verantwoord waterbeheer in al onze industriële vestigingen door processen, zoals het wassen van tanks, te optimaliseren. Wij hebben nu ons industrieel waterverbruik verminderd met 23%** en ons doel is om 30% te bereiken vanaf 2030.

Als we La Gacilly als een model voor koolstofzuinigheid nemen, zijn wij ons bewust van de noodzaak om sneller te handelen in al onze activiteiten. Wij werken daarom op een bredere schaal aan het verminderen van de impact van ons vervoer, onze producten, onze commerciële activiteiten, onze vestigingen en winkels om onze directe en indirecte emissies met 50%* te verminderen tegen 2030.

*in ton koolstof vs. 2019
**in kubieke meter water per ton product vs. 2019

Toon meer

actie 8 MEDEWERKERS EN MEDEWERKSTERS DIE ZICH INZETTEN VOOR DE NATUUR

Van bewustmaking tot actie:

 • 100% van onze medewerkers zijn opgeleid in milieukwesties in 2024.
 • Tegen 2030 zal iedereen op het terrein samenwerken met een lokale vereniging voor het behoud van de natuur en planten.

Via een bedrijfsbreed mobilisatieprogramma worden al onze medewerkers opgeleid in milieukwesties en in de missie van ons merk: "de kracht van planten onthullen, beschermen en doorgeven".

Door onze medewerkers op te leiden in onze MVO-uitdagingen (maatschappelijk verantwoord ondernemen) en hen bewust te maken van de bescherming van planten handelen onze medewerkers concreet met lokale verenigingen zodat tegen 2030 iedereen één actie per jaar op het terrein kan ondernemen voor het behoud van de natuur en planten.

Toon meer

actie 9 DE ACTIES VAN DE FONDATION YVES ROCHER STEUNEN

 • Meer dan 125 miljoen bomen geplant en beschermd door de Fondation Yves Rocher in 45 landen dankzij meer dan 30 jaar partnerschap.

Wij steunen de acties van de Fondation Yves Rocher, erkend als zijnde van algemeen nut, al meer dan 30 jaar.

Dankzij dit partnerschap zijn er al meer dan 125 miljoen bomen geplant en beschermd in 45 landen in nauwe samenwerking met 71 ngo's.

Overtuigd van de essentiële rol die bomen spelen in de strijd tegen de klimaatverandering en de erosie van de biodiversiteit zet de Fondation Yves Rocher haar acties voort door over de hele wereld verschillende inheemse boomsoorten te planten: in bossen, op het platteland en zelfs in de stad. Hun doel: 150 miljoen geplante en beschermde bomen tegen 2030.

Toon meer

actie 10 SAMEN HANDELEN OM HET DAGELIJKS LEVEN TE VERGROENEN

 • Gedreven door de bescherming van de natuur en planten werken wij aan het opzetten van burgeracties vanaf 2025, zodat ieder van ons op zijn eigen niveau actie kan ondernemen.

Onze ambitie is om tegen 2030 een geëngageerde en actieve gemeenschap samen te brengen om de natuur en planten te beschermen.

Je kunt je nu al inschrijven voor een van de boomplantacties die de Fondation Yves Rocher in Frankrijk organiseert door hierte klikken.

Daarnaast werken wij aan het opzetten van burgeracties die vanaf 2025 zullen worden gelanceerd, zodat iedereen op zijn eigen schaal kan handelen.

Meer informatie volgt binnenkort.

Toon meer

Omdat wij allemaal actie kunnen ondernemen, begeleiden wij je dagelijks naar een duurzamere schoonheid.

Kies voor onze geëngageerde producten

Alles bekijken

Product toegevoegd aan jouw wishlistMijn wishlist bekijken