ajax error

This action generated an error, probably on our side, you can reload this page and retry

Error reason : unknown

Yves Rocher
0

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Bijgewerkt op 13/10/2023

Onderhavige algemene voorwaarden regelen zowel de gebruiksvoorwaarden op de websites www.yves-rocher.nl, de mailaanbieding/folderaanbieding en http://vpci.yves-rocher.com/VPCIYRE/page/YR/NL/nl/CONDITIONS (verder de "Sites" genoemd), als het plaatsen van bestellingen per post of per telefoon.
Gebruik van de site
We doen ons best om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site juist en bijgewerkt is en houden ons het recht voor om deze informatie op elk moment en zonder waarschuwing te verbeteren. We waarborgen de juistheid, de precisie of de volledigheid van de informatie op deze site echter niet. Bijgevolg wijzen we in volgende gevallen elke verantwoordelijkheid af, behoudens bij ernstige fout of opzet:
 • voor onduidelijke, onjuiste of onvolledige informatie die op de site staat;
 • voor schade die voortvloeit uit een frauduleuze inbraak van een derde die tot een wijziging van de informatie op de site heeft geleid;
 • en meer algemeen alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, die voortvloeit uit de toegang van een willekeurige persoon tot de site of het onvermogen om toegang te krijgen tot de site, uit het gebruik van de site en/of het krediet dat wordt toegeschreven aan informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks van deze laatste afkomstig is;
 • alle aanwijzingen op onze papieren of digitale aanbiedingen worden meegedeeld onder voorbehoud van vergissingen en tik- of drukfouten.
Algemeen
Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen uitsluitend de verkoop van schoonheidsproducten van Cosmétique Végétale® die door Yves Rocher op de Site, per postorder of per telefoon (buiten het winkelnetwerk) worden aangeboden.
De koper heeft bij bestellingen via Internet, systematisch toegang tot onderhavige algemene voorwaarden voor hij zijn bestelling bevestigt.
Daarom impliceert elke bestelling de instemming van de koper met onderhavige algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden uit brochures, catalogi van de verkoper en meer bepaald deze die van kracht zijn in de winkels Yves Rocher. Deze voorwaarden hebben een louter indicatieve waarde.
Identiteit van de onderneming
Uitgever van de site:
Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher SA
Rue du Follet 50
7540 Kain (Tournai), Belgique
Tel.: +31 (0)35 609 1122 (kostprijs van een lokale oproep)
Ondernemingsnummer: BE0405.912.732

Host van de site:
Deze site wordt gehost bij Google Cloud Platforms, Europe-west 1, St. Ghislain, België.
PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden door onze onderneming, de verwerkingsverantwoordelijke, gebruikt voor de verwerking van uw bestellingen, het beheer van de klantenrelatie en marktonderzoek. Om ervoor te zorgen dat u aanbiedingen van onze partners krijgt, kunnen we uw gegevens aan hen verstrekken.

Overeenkomstig Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens kunt u verschillende rechten uitoefenen, beschikt u over verschillende rechten, waaronder het recht van toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien te allen tijde en zonder opgaaf van reden bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor de toezending van aanbiedingen door Yves Rocher of haar partners. Om uw rechten uit te oefenen, volstaat het ons te schrijven via het online formulier op de website yves-rocher.nl of telefonisch contact op te nemen op het nummer +31 (0)35 609 1122 (lokale gesprekskosten) of per post met vermelding van uw naam, voornaam, adres en, indien mogelijk, uw klantnummer, waarbij u een kopie van uw legitimatiebewijs toevoegt, aan: YVES ROCHER, Klantenservice, Postbus 120 – 4500VB Oostburg.

Voor meer informatie over ons Privacybeleid ten aanzien van persoonsgegevens en over uw rechten in het bijzonder, kijk op onze website: www.yves-rocher.nl, rubriek ‘Privacybeleid’.
Klantendienst
Onze klantenservice staat tot uw beschikking voor informatie, vragen, advies of klacht.

Per brief naar:
Yves Rocher Klantendienst
Postbus 120
4500VB Oostburg
Nederland

Telefonisch:
+31 (0)35 609 1122 (maandag t/m vrijdag van 8u30 tot 20u, zaterdag van 9u tot 17u - lokale gesprekskosten).

Per mail:
Op www.yves-rocher.nl of contact@yves-rocher.nl
Wij verbinden ons om u binnen de 7 werkdagen na ontvangst van uw verzoek te antwoorden.
Aanbiedingen en prijzen
Promotionele aanbiedingen zijn alleen geldig voor de duur van de aanbieding en zolang de beschikbare voorraad. Onze promotieaanbiedingen per post en e-mail zijn slechts eenmaal per klant geldig.

Met name de promotionele aanbiedingen die wij kunnen aanbieden, worden systematisch berekend op basis van de prijslijst in onze huidige jaarlijkse catalogus “ Adviesprijzen”, die toegankelijk is op onze Website.

Producten met een groene stip worden het hele jaar door tegen een bijzonder lage prijs aangeboden. De lopende promoties kunnen er dus niet op worden toegepast.

Producten gemarkeerd met “NIEUW” worden aangeboden tegen een promotionele introductieprijs.

De prijzen op deze site zijn aangegeven in Euro, inclusief taksen en exclusief verzendingskosten of kosten voor terbeschikkingstelling (zie Levering) en kunnen in de loop van het jaar worden gewijzigd, met dien verstande dat de bestelde producten worden gefactureerd tegen de prijzen die van kracht waren op het moment dat de bestelling werd geregistreerd.

 
 • De verzendkosten voor bestelling via Post NL op de website www.yves-rocher.nl bedragen €3,60 inclusief BTW.
 • De verzendkosten via Post NL voor het bestellen per postorder en per telefoon zijn €4,99 inclusief BTW.
 • De verzendkosten voor bestelling via Mondial Relay op de website www.yves-rocher.nl bedragen €2,95 inclusief BTW.
 • De verzendkosten via Mondial Relay voor het bestellen per postorder en per telefoon zijn €3,99 inclusief BTW.
De producten blijven de volle eigendom van Yves Rocher tot volledige inning van de prijs door Yves Rocher.
De bestelling
We vestigen uw aandacht op het feit dat:
 • Het minimumbedrag voor een bestelling via Internet of per post €10,00 bedraagt, exclusief verzendingskosten. Een bestelling voor een lager bedrag kan niet worden uitgevoerd.
 • Een bestelling kan niet meer dan 9 artikelen met eenzelfde productreferentie omvatten.
 • Op de Website www.yves-rocher.nl is het maximale bedrag van een enkele bestelling beperkt tot € 200,00 (inclusief verzendkosten van € 3,50).
Wanneer u uw bestelling bevestigt:
 
 • Vink het vakje “Ja, ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid, zodat ik een bestelling met betalingsverplichting kan plaatsen.”.
 • Klik op "Valideer mijn winkelwagen en kies dan uw betaalmethode».
Onze klantendienst verwerkt uw bestelling.

Bij registratie van uw bestelling wordt een gedetailleerd ontvangstbewijs naar uw e-mailadres verstuurd. Dit ontvangstbewijs vermeldt het juiste aangerekende bedrag en de leveringsmodaliteiten van uw bestelling. U aanvaardt dat onze registratiesystemen van de bestelling het bewijs zijn van de aard en de datum van de overeenkomst.

We behouden ons het recht voor om elke bestelling van een klant met een achterstallige betaling of een geschil betreffende de betaling van een vroegere bestelling, een openstaand saldo of elke andere wettige reden in verband met het abnormale karakter van de bestelling, te annuleren en/of weigeren.
Verbod op verkoop buiten het netwerk en namaak
Onze producten zijn uitsluitend bestemd voor verkoop in onze distributienetwerken. Elke verkoop en aankoop of overhandiging als geschenk van onze producten met het oog op de doorverkoop buiten deze netwerken, via onder andere websites, is verboden en kan aanleiding geven tot een vordering op basis van de burgerrechtelijke en desgevallend strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteurs, los van een inbreuk op het merk of de integriteit van de producten.

We bieden alleen producten aan die we kopen bij de fabrikanten van de originele apparatuur. In geval van twijfel over de authenticiteit van de producten kan de consument meer informatie en advies vinden op https://www.cecbelgique.be. In geval van verdenking van namaak kan de consument altijd een klacht indienen via het Contactpunt (https://pointdecontact.belgique.be/meldpunt/fr/bienvenue) en contact opnemen met onze Klantendienst op +31 (0)35 609 1122 (maandag t/m vrijdag van 8u30 tot 20u, zaterdag van 9u tot 17u - lokale gesprekskosten), per e-mail contact@yves-rocher.nl of per post bij LBV YVES ROCHER SA, Klantendienst - Rue du Follet 50 - 7540 Kain (Tournai) België.
Beschikbaarheid van de producten
De aanbiedingen op de site zijn geldig zolang de producten voorradig zijn. Indien een product dat u besteld heeft, niet beschikbaar is, behoudt Yves Rocher zich het recht voor om u alle beschikbare producten na een maximumtermijn van 8 dagen toe te sturen. De rest wordt verzonden zodra het (de) artikel(en) beschikbaar is (zijn). Indien u dat wenst, kan u het saldo van uw bestelling annuleren en wijzigen (terugbetaling binnen een termijn van 15 dagen). U kan daarvoor bellen naar +31 (0)35 609 1122 (maandag t/m vrijdag van 8:30u tot 20u, zaterdag van 9u tot 17u - lokale gesprekskosten) of een e-mail sturen.
Indien een product definitief onbeschikbaar zou zijn, licht Yves Rocher u schriftelijk in en betaalt het product terug binnen een termijn van 15 dagen.
Betaling
Afhankelijk van uw bestelwijze kan Yves Rocher u één of meerdere van de volgende betaalmethoden aanbieden:

 • Betaling op bestelling: met creditcard, iDeal of PayPal
 • Uitgestelde betaling: door middel van een bankoverschrijving enkel geldig voor folderaanbieding.
De Europese DSP2-wetgeving heeft maatregelen genomen om de beveiliging van elektronische betalingen, met name online, en de toegang tot veiligere online bankdiensten te versterken. Zo is vanaf 14 september 2019 het gebruik van alleen een autorisatiecode via SMS niet meer voldoende en wordt het geleidelijk versterkt door middel van een toestel dat voldoet aan de nieuwe regelgeving. Deze nieuwe toestellen zouden bijvoorbeeld gebaseerd kunnen zijn op een applicatie, voor een smartphone of een simkaart (compatibel met alle telefoons), waarvoor de invoer van een geheime code of de verificatie van biometrische gegevens vereist is, zoals een vingerafdruk. Deze oplossingen worden gekozen door bankinstellingen en betalingsaanbieders. Neem voor meer informatie contact op met uw bankinstelling of uw gebruikelijke betalingsaanbieder.

Echter, afhankelijk van de anciënniteit van de klant bij het merk Yves Rocher, van het bedrag van de lopende bestelling en het bedrag van eerdere bestellingen, van eventuele openstaande/onbetaalde bedragen, behoudt Yves Rocher zich het recht voor om de betalingsmethoden te beoordelen die zijn aangepast aan de situatie van elke klant.

Deze betalingsmodaliteiten worden aan de klant meegedeeld bij de betaling van het bestelproces.

Yves Rocher behoudt zich het recht voor om de klant een gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de bestelling te vragen alvorens de door de klant geplaatste bestelling te aanvaarden.

Yves Rocher garandeert de klant dat onlinebetaling via bankkaart volledig beveiligd is. De transactie wordt gecodeerd in SSL-modus (Secure Socket Layer) naar een bankserver verzonden voor bekrachtiging. U kan uw aankopen in alle veiligheid uitvoeren.
In ruil voor onze engagementen verzoeken we u om de betalingstermijnen die we u toekennen, te respecteren.

Elke factuur is betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Yves Rocher. Bij ontstentenis van betaling op de vervaldatum worden er herinneringen gestuurd. Voor de administratieve kosten van elke herinnering wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een som van 5,00 € aangerekend aan de klant. Bij ontstentenis van betaling heeft Yves Rocher ook het recht om van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding te vragen van 10 % van het aangerekende bedrag met een minimum van € 20,00, alsook moratoire intresten tegen de wettelijke rentevoet, vermeerderd met 2 punten en dit, onverminderd het recht om de terugbetaling van gerechtskosten te vragen, in overeenstemming met de bepalingen van het van toepassing zijnde gerechtelijk recht.
Levering
Onze verkopen en prijzen komen vanuit Kain (België) en worden daarna door PostNL vanuit Utrecht (Nederland) verstuurd. De producten worden enkel in Nederland geleverd, in overeenstemming met het adres van uw keuze dat u tijdens de bestelling hebt ingevoerd. U dient alle informatie te verstrekken die nodig is voor de correcte verzending van uw bestelling.

De bijdrage in de verzendkosten is afhankelijk van de gekozen wijze van levering. U wordt hieraan herinnerd in de fase "Levering" van het online bestelproces voordat u uw bestelling valideert.
 
 • Aflevering in een Mondial Relay afhaalpunt: Nadat uw bestelling is verwerkt, komt deze binnen 3 tot 6 werkdagen (dinsdag tot zaterdag) aan in het Mondial Relay afhaalpunt van uw keuze.
 • Levering aan huis door Post NL: Nadat uw bestelling is verwerkt, komt deze binnen 3 tot 6 werkdagen (maandag tot vrijdag) bij u thuis aan.
Als u niet aanwezig bent op het moment van thuisbezorging, dan probeert de bezorger je pakje bij de buren te bezorgen. Lukt dit ook niet, dan laat de bezorger een kaartje achter. Met deze kaartje kun je zelf, via track & trace, zien op welk PostNL-punt in je buurt het pakje is afgeleverd.
Terugbetaling / Retour / Tevreden of geld terug
Indien uw product niet aan uw verwachtingen voldoet, kan u ons schriftelijk meedelen dat u uw aankoop herroept binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op zijn ontvangst. Gebruik hiervoor het wettelijke herroepingsformulier of stuur een ondubbelzinnige verklaring met alle informatie die nodig is om uw verzoek te verwerken. U moet het product in zijn oorspronkelijke verpakking (voor zover als redelijkerwijs mogelijk), in perfecte staat, samen met uw verklaring en ten laatste binnen de 14 kalenderdagen vanaf de kennisgeving van uw beslissing om uw aankoop te herroepen, terugsturen naar Yves Rocher Retourdienst Antwoordnummer 550 – 3800VB Amersfoort. Yves Rocher verbindt zich om geen enkele uitzondering te maken op het herroepingsrecht. We verbinden ons ertoe om het product te ruilen of, indien u dat wenst, terug te betalen binnen 14 dagen na ontvangst door ons, en dit volgens onderstaande modaliteiten:

De retourkosten zijn in het algemeen ten laste van Yves Rocher voor zover het pakket in zijn originele verpakking via PostNL naar het adres met Antwoordnummer 550 – 3800VB Amersfoort wordt verzonden. Bij gebrek zullen de retourkosten ten laste zijn van de consument.

U kiest ervoor om het product terug te sturen. Wij betalen de prijs van het product terug, exclusief eventuele verzendingskosten. Om redenen van gezondheid en hygiëne kunnen cosmetica en verzorgingsproducten die na ontvangst ontzegeld werden, niet worden teruggestuurd, behalve indien de producten een defect vertonen. Indien het product wordt teruggestuurd om redenen die aan ons liggen, betalen we het product en de eventuele verzendingskosten.

Afhankelijk van de leveringswijze die u hebt gekozen, hebt u de mogelijkheid om uw pakket terug te sturen via Post NL of via Mondial Relay.

Indien u werd geleverd via Post NL , hoeft u enkel naar het postkantoor van uw keuze te gaan en het pakket naar ons terug te sturen op het volgende adres Yves Rocher Retourdienst  - Antwoordnummer 550 – 3800VB Amersfoort

Indien u werd geleverd via Mondial Relay , gebruikt u de volgende link (https://retours.mondialrelay.com/d/B1YVESRY/?Country=NL&Language=NL&SiteId=retourhl) en volgt u de instructies op het scherm om een terugzendetiket af te drukken.
Breng daarna uw pakket in het gekozen Mondial Relay afhaalpunt.

Behoudens andersluidende overeenkomst wordt de terugbetaling uitgevoerd op de rekening die u gebruikt hebt om uw aankoop te betalen. We behouden ons het recht voor om de terugbetaling van uw aankoop uit te stellen tot ontvangst van het product of het bewijs van zijn verzending. De betalingstermijn is dezelfde als voor de oorspronkelijke bestelling.

Yves Rocher biedt u een bepaald aantal geschenken in zijn aanbiedingen. Bij terugzending blijven de geschenken uw eigendom, indien het saldo van de niet-teruggestuurde bestelling voldoet aan de toekenningsvoorwaarden. In het tegengestelde geval moeten de geschenken samen met de rest van de bestelling worden teruggestuurd. Yves Rocher behoudt zich het recht voor om de geschenken die niet worden teruggestuurd, aan te rekenen tegen hun prijs op de datum van de bestelling.
Respect voor de mens en de natuur
Voor uw comfort zijn onze gezichtsverzorgingsproducten hypoallergeen en werden al onze producten in laboratoria getest. Onze onderneming was één van de eerste in Europa die het testen van haar eindproducten op dieren stopzette.
Garantie van de consument
Het keurmerk Trusted Shops GmbH, opgesteld in samenwerking met de Consumentenbond, staat garant voor de goede kwaliteit van onze artikelen en een correcte service.
Bekijk hier de reviews.
Aansprakelijkheid
Alle aangeboden producten voldoen aan de geldende Nederlandse wetgeving. De foto s en teksten die zijn weergegeven en de aangeboden producten illustreren en hebben geen contractuele waarde.

Yves Rocher Nederland BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onjuistheid van het aangegane contract in geval van niet meer beschikbaar zijn van het product, overmacht, onrust of gehele of gedeeltelijke staking, met name van de postdiensten en transportmiddelen en/of communicatie, overstroming, brand. Yves Rocher Nederland BV draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor directe of indirecte geleden schade, omzetverlies, winstverlies, verlies van handelsmogelijkheid, schade of kosten.

Wij verzamelen geen persoonlijke informatie van kinderen onder de 13 jaar. Wij gaan er van uit dat aanmeldingen van kinderen onder de 13 jaar met toestemming van de ouders gedaan zijn.

Hyperlinks kunnen verwijzen naar andere sites dan deze. Yves Rocher Nederland BV wijst alle verantwoordelijkheid af in het geval de inhoud van dergelijke sites de huidige bepalingen en wetgevingen zou overtreden.
Intellectueel eigendom
De rechten van intellectueel eigendom op de documenten van deze site en elk element dat voor deze site is gemaakt zijn exclusief eigendom van Yves Rocher Nederland BV of zijn toeleveranciers, geen enkele vergunning of recht wordt verleend anders dan het recht de site te consulteren.

Met name de merken en andere intellectuele eigendomsrechten die op de site worden genoemd zijn eigendom van de betreffende onderdelen van Yves Rocher Nederland BV. De reproductie van een document dat op de site wordt gepubliceerd is uitsluitend toegestaan voor informatieve privé-doeleinden, elke reproductie en gebruik van kopieën voor andere doeleinden is nadrukkelijk verboden. Elk ander gebruik staat gelijk aan vervalsing en wordt bestraft volgens het intellectueel eigendom, tenzij voorafgaande schriftelijk toestemming is verkregen van Yves Rocher Nederland BV of het betreffende onderdeel hiervan.
Geldende teksten / Rechtsmacht
De algemene verkoopsvoorwaarden betreffende de aanbiedingen op deze site die zich richt tot consumenten die in Nederland kopen, gelden voor verkopen die worden afgesloten en uitgevoerd in Nederland.
Yves Rocher verbindt zich ertoe om alle deontologische regels van Trusted Shops te respecteren. Indien u een geschil niet rechtstreeks kan beslechten met Yves Rocher, kan u gebruik maken van de verzoeningsprocedure van Trusted Shops. De deontologische regels en de verzoeningsprocedure zijn terug te vinden op de site https://www.trustedshops.nl/.

In geval van geschil en bij gebrek aan verzoening met de consument welke in Nederland verblijft, zal de rechtbank van Utrecht als enige bevoegd zijn.
Wijziging van de Algemene Voorwaarden
Rekening houdend met de mogelijke evoluties van de site behoudt Yves Rocher zich de mogelijkheid voor om onderhavige algemene voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. In dat geval worden de nieuwe algemene voorwaarden door onlinewijziging aan de klant meegedeeld en gelden ze op elke verkoop die na de wijziging wordt gerealiseerd.

Yves Rocher is gecertificeerd bij Trusted Shops.
Product toegevoegd aan jouw wishlistMijn wishlist bekijken